مقصود، مجموعه آثاری است که در قالبهای مختلف ادبی و هنری، بر محور حادثه وقهرمانان کربلا، در طول چهارده قرن پدید آمده است.این آثار، شامل شعر و مرثیه، نوحه‏ و تعزیه، مقتل و مصیبت نامه، نمایشنامه و فیلمنامه، داستان، فیلم، عکس و اسلاید، کتب و مقالات و نثرهای ادبی، شرح حال قهرمانان کربلا، تابلوها، طرحها، پوسترها، ماکت و... می‏تواند باشد.عاشورا هم دارای محتواست (که: چه شد؟) هم دارای پیام است (که: چه ‏باید کرد؟) و ادبیات و هنر، رسالت پرداختن به هر دو را دارد.گاهی یک تابلو از یک‏ کتاب، گویاتر است. خطاطان، کتیبه‏ها و شعارها را می‏توانند سرشار از پیام و جهت بسازندو با اسامی عاشورایی، هنر نمایی کنند و از این طریق به خط و نقش، بعد متافیزیکی بدهندو شاعران و نویسندگان با خلق آثار ماندگار پیرامون حادثه و پیام آن، آن جلوه‏های متجلی‏در کربلا را جاودان سازند.


شایسته است که موزه یا نمایشگاهی عظیم از آنچه به نحوی به این حماسه جاودان ‏مربوط می‏شود پدید آید که منبعی برای هر گونه تحقیق و الهام گیری گردد.در زمینه ‏شناخت محتوای عاشورا و پیامها و اهدافش، به منابعی همچون زیارتنامه‏ها، دعاها و مقتلها هم می‏توان مراجعه کرد و در زیارتها، به سبک، مضامین، تعبیرات و واژه‏ها و نیزحالات روحی خواننده دعا و زیارت دقت داشت.[1] .
با عنوان‏ «ادبیات عاشورا» یک سری مجموعه‏های شعر از شاعران مختلف گرد آمده ‏که پیرامون شهدای کربلا و حادثه عاشوراست.ناشر آن‏ «حوزه هنری‏» و با کوشش‏ محمد علی مردانی است.تا سال 1372 تعداد 6 جلد از این مجموعه‏ها منتشر شده است.


پی نوشتها :
[1] در این زمینه ر.ک: مقاله‏ «ادبیات عاشورا در دوره حضور امامان‏» از محمود رضا افتخار زاده، «چشمه خورشید»، ج 1، ص 81 تا 104 نیز «عاشورا فی الادب العاملی المعاصر» سید حسین نور الدین، الدار الاسلامیة، لبنان.

ادبیات عاشورا   , عاشورا   , ادبی و هنری   , پوسترها