کربلایی جواد مقدم شب اول محرم 1392»»تصویری

http://up.ashuora.ir/up/karballa/Pictures/madehin/moghaddam/%D8%B4%D8%A81%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%8592.jpg


تصویری

مســلم غریب کوفه ام تنهای تنها بی پنــاه (واحــد)

پا روضه هاتم و دلم تو کربلاته (واحد)

آقای جوانان بهـــشتی تو روضه ی رضوان بهشتی (شور)


هر شب دل شکســته ی ما در هوای توست (شــعر خوانی)

هــرکی مــخــواد هــر چی بــگه (شــور)

کــاشکی خونم توی کربلا بــود (شــور)

+ ادامه کاشکی خونم توی کربلا بــود

دنیا به کسی وفا نکرده (شــور)


صوتی

عکست رو قاب چشممه ( زمینه )
آقای جوانان بهشتی تو روضه رضوان بهشتی ( شور )
هر کی می خواد هر چی بگه ( شور )
مسلم غریب کوفه ام تنها تنهای بی پناهم ( واحد )
پا روضه هاتمو دلم تو کربلاته ( واحد )
هر شب دل شکسته ما در هوای توست ( شعرخوانی )
کاشکی خونم توی کربلا بود ( شور )
به توکل خالق غمت به توسل اسم اعظمت ( شور )
روضه حضرت مسلم (ع) و حضرت اباالفضل (ع)

منبع : سایت عاشورا

 

کربلایی   , جواد مقدم   , شب اول محرم 1392   , عاشورا