شاعران عاشورایی ( ابراهیم بغدادی )

لهفی لتلک الصدور توطأ بالخی
ل و منها العلوم اجمعها

لهفی لتلک الاسود قد ظفرت
بها کلاب الشقا و اضبعها

لهفی لتلک الغصون ذاویة
و من أصول التقی تفرعها

برای سرهایی که پست‏ترین افراد، آنها را بر سر نیزه‏ها افراشته‏اند، دلم می‏سوزد.
برای بدن‏های برهنه‏ای که بادهای شنی و گرم آنها را می‏سوزاند، دلم می‏سوزد.
برای سینه‏هایی که اسبها بر آنها گام می‏نهند و همه‏ی علوم دنیا در آنها جمع است، دلم می‏سوزد.
برای شیرهایی که به دست سگهای هار و شغال‏ها افتادند، دلم می‏سوزد.
برای شاخه‏های پژمرده‏ای که از اصل پاکی و طهارت روییده‏اند، دلم می‏سوزد.

منبع : سایت عاشورا

/ 0 نظر / 14 بازدید