اسلاید شو(سری چهارم)

موضوع:شب عاشورا به روایت حضرت سکینه (ع)

""شب عاشورا به روایت حضرت سکینه (ع)

 

 

 

دانلود: فایل

ساخته شده توسط سایت رسمی عاشورا

/ 1 نظر / 15 بازدید
نگاه نو

السلام ای وادی کرببلا السلام ای سرزمین پر بلا السلام ای جلوه گاه ذوالمنن السلام ای کشته های بی کفن -------------------------------------------- بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین