محرم آمد

محرم آمد بوی حسین آمد                    یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

محرم آمد فداکاری عباس آمد                یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

محرم آمد اشک بی بی آمد                  یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

/ 0 نظر / 16 بازدید