# عاشورا

اذان

اذان ترتیب بانوای زمان حجم دانلود   01 آقایی 00:۰۴:22 ۱.۵۰ MB   02 آقاتی 00:۰۴:۴۴ ۳۴۵ KB   03 داوود 00:06:35 2.26 MB   04 مؤذن زاده اردبیلی 00:04:23 1.51 MB   05 اسماعیل مندلوی 00:05:28 1.87 MB   06 فرید نجفی 00:04:08 1.42 MB   07 حسن رضایی 00:04:49 1.66 MB   08 حسین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

زیارت عاشورا با نوای مداحان منتخب فارسی و عربی

زیارت عاشورا با نوای مداحان منتخب فارسی و عربی ترتیب با نوای زمان حجم دانلود   1 مهدی صدقی 00:16:14 3.72 MB   2 فرهمند 00:16:44 3.83 MB   3 محمود کریمی 00:46:24 7.97 MB   4 منصور ارضی 00:34:42 5.99 MB   5 صادق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید